Masao Takiyama

SVP, Networks, Japan
: Sony Pictures Television International, Sony Pictures Television International
Want to see projects Masao Takiyama is developing? Visit Variety Insight .